ศักยภาพใน การนำตนเอง จึงสำคัญกับความสำเร็จขององค์กร


ทำไมศักยภาพใน การนำตนเอง จึงสำคัญ?

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จขององค์กร ศักยภาพใน การนำตนเอง จึงสำคัญ

เมื่อเหตุการณ์บนโลกใบนี้ไม่แน่นอน อ่อนไหว ซับซ้อน และคลุมเครือ ดังเช่นการอุบัติขึ้นของไวรัสโควิด 19 และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นที่ทราบดีว่าคนคือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จขององค์กร องค์กรจึงต้องการคนที่มีขีดความสามารถสูงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาวะผันผวน และคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบันคือ ศักยภาพในการนำตนเองเชิงรุก

ศักยภาพ ใน การนำตนเอง เชิงรุกคืออะไร?

มันคือความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถสร้างแรงผลักดันตนเองได้ภายใต้ภาวะวิกฤต สามารถควบคุมตนเองได้โดยไม่ตกอยู่ในอำนาจของปัจจัยภายนอกหรือกระแสสังคม ชีวิตจึงไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นลบ แต่กลับมองหาทางออกว่ามีอะไรที่อยู่ในวิสัยที่ตนพอจะทำได้ อีกทั้งสามารถฟื้นฟูภายในจากสภาพจิตใจที่ติดลบ ท้อถอย ให้กลับมายืนหยัดได้ด้วยตนเอง

เพราะมันไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่มันอยู่ที่ว่าเราไปรับรู้และตอบสนองมันอย่างไร และในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถเลือกตอบสนองได้ นั่นคือเรามีศักยภาพหากเราเลือกตอบสนองได้ นั่นแสดงว่าเรามีอิสระในการนำตนเองได้ความสามารถในการนำตนเองจึงเป็นที่มาของศักยภาพที่แท้จริง

แล้วเราควรทำอะไรในช่วงนี้?

ในช่วงของการปรับตัวนี้ นี่คือโอกาสสำคัญของการใช้เวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำตนเองเพื่อความยั่งยืนในอนาคตโดย

  1. การปรับกรอบความคิดเชิงบวกเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนตนเองเชิงรุก นำตนเองได้
  2. การพัฒนาแนวคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาระบบเชิงซับซ้อน
  3. การมองภาพเชิงองค์รวมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
  4. การเห็นคุณค่าตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงภายใน กล้าตัดสินใจ
  5. การเห็นคุณค่าในความแตกต่างเพื่อสร้างศรัทธา เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นหนึ่งเดียว
  6. การเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบติเหล่านี้มาจากกรอบความคิด กรอบความคิดเป็นของตนอง ดังนั้น การพัฒนาใดๆ จึงเป็นเรื่องที่ตนกำหนดได้เองทั้งสิ้น

มันคือ.. ความสามารถในการปรับฟื้นคืนสภาพของตนเองได้จากภาวะติดลบ (Self-resilience)

มันคือ.. ความสามารถในการเลือกตอบสนอง (Potential Response-ability)

มันคือ.. ศักยภาพในการนำตนเองเชิงรุก (Proactive Potentiality)

ความสามารถในการนำตนเองเชิงรุกจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

ข้อมูลจาก : https://www.interguardias.com

อ่านข่าว : https://www.inv-coin.com/

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *